Spelregels

Code voor de dierenarts

Wij verrichten onze werkzaam-heden volgens de Code voor de dierenarts, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dier-geneeskunde (KNMvD).

U kunt de tekst downloaden door te klikken op de link hieronder:

Code voor de Dierenarts

Algemene voorwaarden

Op onze overeenkomsten zijn de Algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dier-geneeskunde van toepassing.
Ze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

U kunt de tekst downloaden door te klikken op de link hieronder:

Algemene Voorwaarden

Gids voor goede veterinaire praktijk voor voedselproducerende dieren (GVP)

De GVP voor voedselproducerende dieren is een door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Dier-geneeskunde (KNMvD) geadviseerde gedragsstandaard.
Deze is gericht op de zorg voor dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid, voedsel-veiligheid en milieu.

U kunt de Gids downloaden door te klikken op de link hieronder:

Gids voor Goede Veterinaire Praktijk

Privacyverklaring

Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerken wij persoonsgegevens.
Hoe? Dat staat in onze privacyverklaring die u hier als pdf-bestand kunt downloaden.
Wij vragen u om deze verklaring te lezen, opdat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor.
Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoons-gegevens zoals wordt omschreven in deze privacyverklaring.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

​Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden ter beschikking gesteld voor enquêtes of marketing- doeleinden.

U kunt onze privacyverklaring downloaden op de link hieronder:

Privacyverklaring DAP Sneek

DAP Sneek automatische incasso

Voor meer betalingsgemak kunt u overgaan op automatische incasso van de maandelijkse facturen. Hier kunt u het formulier downloaden.

SEPA doorlopende incasso DAP Sneek