Nieuwsbrief Augustus 2018

Telefonisch spreekuur en openingstijden

Geregeld krijgen we de vraag tot hoe laat we open zijn en tussen welke tijden het telefonisch spreekuur is:

Het telefonisch spreekuur is van 7:30 tot 8:30.
De praktijk is geopend van 7:30 tot 16:00 uur.
Vanaf 16:00 wordt de telefoon overgeschakeld naar de dienstdoende dierenarts.

​Vaccinatie pinkengriep/longonsteking kalveren

Pinkengriep is bij veel bedrijven een jaarlijks terugkerend probleem. Hebben uw kalveren vorig jaar herfst/winter veel last gehad van longontsteking, en heeft u veel kalveren moeten behandelen met antibiotica?

Om deze problemen dit jaar voor te blijven kan het verstandig zijn om uw kalveren te vaccineren. Als u wilt gaan vaccineren, is het van belang om hier tijdig (komende weken) mee te beginnen, zodat het hele koppel beschermd is wanneer de weersomstandig-heden verslechteren. Vraag ernaar bij uw dierenarts.

​​Bacteriologisch onderzoek melk

Op de praktijk doen we vanaf begin dit jaar bacteriologisch onderzoek van melk. In de meeste gevallen hebben we snel een uitslag waarmee we indien nodig de behandeling kunnen aanpassen.

Ook doen we antibiotica gevoeligheidsbepalingen, hierbij hebben we al een aantal keren resistente bacteriën gevonden. Meestal waren deze kiemen ongevoelig voor de mastitis injectoren die het meest gebruikt werden op de betreffende bedrijven.

Daarom en omdat we er naar streven zoveel mogelijk gebruik te maken van eerste keus middelen bij mastitis, is het verstandig om melkmonsters verzamelen en in te leveren voor bacteriologisch onderzoek en antibiotica gevoeligheid.

Op deze manier kunnen we gerichter behandelingen inzetten en indien nodig het bedrijfsbehandelplan aanpassen.

Met vriendelijke groeten,
Dierenartsen Sneek-Oudega