Nieuwsbrief Mei 2019

Vliegenbestrijding

De zomer komt eraan en het is zaak om nu al met het bestrijden van vliegen te beginnen. De vliegen op de dieren én in de stal aanpakken geeft het beste resultaat. Tegelijkertijd moeten ook de maden zoveel mogelijk worden gedood.

Preventie
In frisse, droge stallen met een goede ventilatie is veel minder kans op vliegenoverlast. Een goede hygiëne telt: verwijder de voer- en mestresten. Een ventilator bij de robot of de melkstal maakt deze minder aantrekkelijk voor vliegen.

Bestrijding op het dier
Butox is een effectieve pouron tegen vele soorten vliegen. Het middel werkt 6-8 weken.

Bestrijding in de stal
Het is belangrijk om te zorgen dat zo min mogelijk maden zich tot vliegen ontwikkelen door 1 x per 2 weken de mest in de putten te mixen. Ook effectief is de strohokken vaak uit te mesten en daarna te behandelen met Neporex (madendood). Voor gebruik in een droge omgeving zoals kalverhokken kan Neporex worden opgelost in water.

Excursie

Naar het hol van de leeuw of een kijkje in de keuken? De GD bestaat 100 jaar en organiseert een klantendag op donderdag 13 juni. Tussen 11.00 en 14.30 zijn er rondleidingen in het veterinaire laboratorium. Er worden workshops gegeven over speenaandoeningen, veedrinkwater en vruchtbaarheid en een lezing over mineralenbehoefte. Er is een rondetafelgesprek over de droogstandectie. In het demo-lab kunt u o.a. platen met bacteriolische onderzoek en parasieten bekijken. Voor de lunch wordt gezorgd.

Wanneer er zich voldoende personen aanmelden via DAP Sneek, betaalt en verzorgt de GD het vervoer vanaf Sneek.
U kunt zich hiervoor bij ons aanmelden (uiterlijk vóór 23 mei 2019, maar liefst eerder).

Medicijnlijst

De meest recente medicijnlijst (dd 27 maart 2019) is te vinden op onze website. U kunt hem ook via deze link direct downloaden.

Met vriendelijke groet,
Dierenartsenpraktijk Sneek – Oudega swf